Optiske løsninger

Optiske løsninger

Samarbejde

GenSyn Optik arbejder med helhedsløsninger og har mange års erfaring i at samarbejde med øjenlæger, praktiserende læger og fysio- og ergoterapeuter.

Det tværfaglige samarbejde kan være nødvendigt i forbindelse med svære skader eller større ulykker, der kræver en specialiseret synsindsats.

 

Erfaring med kommunalt indblik

Kommunalt indblik

GenSyn Optik har samtidig erfaring med kommunalt samarbejde. Vi yder i denne forbindelse konsulentbistand og hjælp til tolkning af øjenlægeoplysninger, brilleansøgninger fra optiker (iflg. §112), afprøvning af særlig optik til borgere med nedsat syn og vurdering af genanvendelse af synshjælpemidler til den enkelte borger.

Vidste du?

Svagsyn og læsning

En normaltseende person får i løbet af en hel dag 70-80 procent af alle informationer gennem læsning. Det gør synet til vores primære sans.
Din læsning i hverdagen og dit syn er derfor et makkerpar, man ikke kan skille ad. Derfor hænger dine synsfærdigheder også markant sammen med dine læsefærdigheder.

Selvom dine synsfærdigheder er nedsat eller dårligt fungerende, kan man stadig godt få specialoptik til at optimere læseprocessen. Det er bare langt mere besværligt, og resultatet er ofte en betydeligt langsommere læsehastighed og dårligere tekstforståelse – uanset om det drejer sig om studier og lektier, avisen eller arbejdet. Optimeringen af din læsning bør derfor forekomme sammen med relevant undervisning af dit syn.

Når du læser skal dine øjne både ramme bogstaver og ord, mens de gør teksten enkel. Derudover skal dine øjne samtidig være frigjorte af hoved bevægelserne, for på den måde at kunne skifte tekstlinje, uden at skulle læse samme linje igen eller springe linjen over.

Det skal du kunne gøre i længere tid, hvilke kræver at din synsmæssige udholdenhed er høj og dit syn er optimalt fungerende med det syn du har i forvejen.

Så hvis du oplever læsebesvær, hænger det ikke nødvendigvis sammen med faglighed eller evne. Problemet kan vise sig at hænge sammen med dit syn – men det findes der heldigvis løsninger på. 

Synstræning

Screening

Undervisning