/** * REST API: WP_REST_Response class * * @package WordPress * @subpackage REST_API * @since 4.4.0 */ /** * Core class used to implement a REST response object. * * @since 4.4.0 * * @see WP_HTTP_Response */ class WP_REST_Response extends WP_HTTP_Response { /** * Links related to the response. * * @since 4.4.0 * @var array */ protected $links = array(); /** * The route that was to create the response. * * @since 4.4.0 * @var string */ protected $matched_route = ''; /** * The handler that was used to create the response. * * @since 4.4.0 * @var null|array */ protected $matched_handler = null; /** * Adds a link to the response. * * @internal The $rel parameter is first, as this looks nicer when sending multiple. * * @since 4.4.0 * * @link https://tools.ietf.org/html/rfc5988 * @link https://www.iana.org/assignments/link-relations/link-relations.xml * * @param string $rel Link relation. Either an IANA registered type, * or an absolute URL. * @param string $href Target URI for the link. * @param array $attributes Optional. Link parameters to send along with the URL. Default empty array. */ public function add_link( $rel, $href, $attributes = array() ) { if ( empty( $this->links[ $rel ] ) ) { $this->links[ $rel ] = array(); } if ( isset( $attributes['href'] ) ) { // Remove the href attribute, as it's used for the main URL. unset( $attributes['href'] ); } $this->links[ $rel ][] = array( 'href' => $href, 'attributes' => $attributes, ); } /** * Removes a link from the response. * * @since 4.4.0 * * @param string $rel Link relation. Either an IANA registered type, or an absolute URL. * @param string $href Optional. Only remove links for the relation matching the given href. * Default null. */ public function remove_link( $rel, $href = null ) { if ( ! isset( $this->links[ $rel ] ) ) { return; } if ( $href ) { $this->links[ $rel ] = wp_list_filter( $this->links[ $rel ], array( 'href' => $href ), 'NOT' ); } else { $this->links[ $rel ] = array(); } if ( ! $this->links[ $rel ] ) { unset( $this->links[ $rel ] ); } } /** * Adds multiple links to the response. * * Link data should be an associative array with link relation as the key. * The value can either be an associative array of link attributes * (including `href` with the URL for the response), or a list of these * associative arrays. * * @since 4.4.0 * * @param array $links Map of link relation to list of links. */ public function add_links( $links ) { foreach ( $links as $rel => $set ) { // If it's a single link, wrap with an array for consistent handling. if ( isset( $set['href'] ) ) { $set = array( $set ); } foreach ( $set as $attributes ) { $this->add_link( $rel, $attributes['href'], $attributes ); } } } /** * Retrieves links for the response. * * @since 4.4.0 * * @return array List of links. */ public function get_links() { return $this->links; } /** * Sets a single link header. * * @internal The $rel parameter is first, as this looks nicer when sending multiple. * * @since 4.4.0 * * @link https://tools.ietf.org/html/rfc5988 * @link https://www.iana.org/assignments/link-relations/link-relations.xml * * @param string $rel Link relation. Either an IANA registered type, or an absolute URL. * @param string $link Target IRI for the link. * @param array $other Optional. Other parameters to send, as an assocative array. * Default empty array. */ public function link_header( $rel, $link, $other = array() ) { $header = '<' . $link . '>; rel="' . $rel . '"'; foreach ( $other as $key => $value ) { if ( 'title' === $key ) { $value = '"' . $value . '"'; } $header .= '; ' . $key . '=' . $value; } $this->header( 'Link', $header, false ); } /** * Retrieves the route that was used. * * @since 4.4.0 * * @return string The matched route. */ public function get_matched_route() { return $this->matched_route; } /** * Sets the route (regex for path) that caused the response. * * @since 4.4.0 * * @param string $route Route name. */ public function set_matched_route( $route ) { $this->matched_route = $route; } /** * Retrieves the handler that was used to generate the response. * * @since 4.4.0 * * @return null|array The handler that was used to create the response. */ public function get_matched_handler() { return $this->matched_handler; } /** * Sets the handler that was responsible for generating the response. * * @since 4.4.0 * * @param array $handler The matched handler. */ public function set_matched_handler( $handler ) { $this->matched_handler = $handler; } /** * Checks if the response is an error, i.e. >= 400 response code. * * @since 4.4.0 * * @return bool Whether the response is an error. */ public function is_error() { return $this->get_status() >= 400; } /** * Retrieves a WP_Error object from the response. * * @since 4.4.0 * * @return WP_Error|null WP_Error or null on not an errored response. */ public function as_error() { if ( ! $this->is_error() ) { return null; } $error = new WP_Error; if ( is_array( $this->get_data() ) ) { $data = $this->get_data(); $error->add( $data['code'], $data['message'], $data['data'] ); if ( ! empty( $data['additional_errors'] ) ) { foreach ( $data['additional_errors'] as $err ) { $error->add( $err['code'], $err['message'], $err['data'] ); } } } else { $error->add( $this->get_status(), '', array( 'status' => $this->get_status() ) ); } return $error; } /** * Retrieves the CURIEs (compact URIs) used for relations. * * @since 4.5.0 * * @return array Compact URIs. */ public function get_curies() { $curies = array( array( 'name' => 'wp', 'href' => 'https://api.w.org/{rel}', 'templated' => true, ), ); /** * Filters extra CURIEs available on API responses. * * CURIEs allow a shortened version of URI relations. This allows a more * usable form for custom relations than using the full URI. These work * similarly to how XML namespaces work. * * Registered CURIES need to specify a name and URI template. This will * automatically transform URI relations into their shortened version. * The shortened relation follows the format `{name}:{rel}`. `{rel}` in * the URI template will be replaced with the `{rel}` part of the * shortened relation. * * For example, a CURIE with name `example` and URI template * `http://w.org/{rel}` would transform a `http://w.org/term` relation * into `example:term`. * * Well-behaved clients should expand and normalise these back to their * full URI relation, however some naive clients may not resolve these * correctly, so adding new CURIEs may break backward compatibility. * * @since 4.5.0 * * @param array $additional Additional CURIEs to register with the API. */ $additional = apply_filters( 'rest_response_link_curies', array() ); return array_merge( $curies, $additional ); } } Optiske løsninger | Få det optimale ud af dit syn | Gensyn Optik

Optiske løsninger

Optiske løsninger

Samarbejde

GenSyn Optik arbejder med helhedsløsninger og har mange års erfaring i at samarbejde med øjenlæger, praktiserende læger og fysio- og ergoterapeuter.

Det tværfaglige samarbejde kan være nødvendigt i forbindelse med svære skader eller større ulykker, der kræver en specialiseret synsindsats.

 

Erfaring med kommunalt indblik

Kommunalt indblik

GenSyn Optik har samtidig erfaring med kommunalt samarbejde. Vi yder i denne forbindelse konsulentbistand og hjælp til tolkning af øjenlægeoplysninger, brilleansøgninger fra optiker (iflg. §112), afprøvning af særlig optik til borgere med nedsat syn og vurdering af genanvendelse af synshjælpemidler til den enkelte borger.

Vidste du?

Svagsyn og læsning

En normaltseende person får i løbet af en hel dag 70-80 procent af alle informationer gennem læsning. Det gør synet til vores primære sans.
Din læsning i hverdagen og dit syn er derfor et makkerpar, man ikke kan skille ad. Derfor hænger dine synsfærdigheder også markant sammen med dine læsefærdigheder.

Selvom dine synsfærdigheder er nedsat eller dårligt fungerende, kan man stadig godt få specialoptik til at optimere læseprocessen. Det er bare langt mere besværligt, og resultatet er ofte en betydeligt langsommere læsehastighed og dårligere tekstforståelse – uanset om det drejer sig om studier og lektier, avisen eller arbejdet. Optimeringen af din læsning bør derfor forekomme sammen med relevant undervisning af dit syn.

Når du læser skal dine øjne både ramme bogstaver og ord, mens de gør teksten enkel. Derudover skal dine øjne samtidig være frigjorte af hoved bevægelserne, for på den måde at kunne skifte tekstlinje, uden at skulle læse samme linje igen eller springe linjen over.

Det skal du kunne gøre i længere tid, hvilke kræver at din synsmæssige udholdenhed er høj og dit syn er optimalt fungerende med det syn du har i forvejen.

Så hvis du oplever læsebesvær, hænger det ikke nødvendigvis sammen med faglighed eller evne. Problemet kan vise sig at hænge sammen med dit syn – men det findes der heldigvis løsninger på. 

Synstræning

Screening

Undervisning