/** * REST API: WP_REST_Response class * * @package WordPress * @subpackage REST_API * @since 4.4.0 */ /** * Core class used to implement a REST response object. * * @since 4.4.0 * * @see WP_HTTP_Response */ class WP_REST_Response extends WP_HTTP_Response { /** * Links related to the response. * * @since 4.4.0 * @var array */ protected $links = array(); /** * The route that was to create the response. * * @since 4.4.0 * @var string */ protected $matched_route = ''; /** * The handler that was used to create the response. * * @since 4.4.0 * @var null|array */ protected $matched_handler = null; /** * Adds a link to the response. * * @internal The $rel parameter is first, as this looks nicer when sending multiple. * * @since 4.4.0 * * @link https://tools.ietf.org/html/rfc5988 * @link https://www.iana.org/assignments/link-relations/link-relations.xml * * @param string $rel Link relation. Either an IANA registered type, * or an absolute URL. * @param string $href Target URI for the link. * @param array $attributes Optional. Link parameters to send along with the URL. Default empty array. */ public function add_link( $rel, $href, $attributes = array() ) { if ( empty( $this->links[ $rel ] ) ) { $this->links[ $rel ] = array(); } if ( isset( $attributes['href'] ) ) { // Remove the href attribute, as it's used for the main URL. unset( $attributes['href'] ); } $this->links[ $rel ][] = array( 'href' => $href, 'attributes' => $attributes, ); } /** * Removes a link from the response. * * @since 4.4.0 * * @param string $rel Link relation. Either an IANA registered type, or an absolute URL. * @param string $href Optional. Only remove links for the relation matching the given href. * Default null. */ public function remove_link( $rel, $href = null ) { if ( ! isset( $this->links[ $rel ] ) ) { return; } if ( $href ) { $this->links[ $rel ] = wp_list_filter( $this->links[ $rel ], array( 'href' => $href ), 'NOT' ); } else { $this->links[ $rel ] = array(); } if ( ! $this->links[ $rel ] ) { unset( $this->links[ $rel ] ); } } /** * Adds multiple links to the response. * * Link data should be an associative array with link relation as the key. * The value can either be an associative array of link attributes * (including `href` with the URL for the response), or a list of these * associative arrays. * * @since 4.4.0 * * @param array $links Map of link relation to list of links. */ public function add_links( $links ) { foreach ( $links as $rel => $set ) { // If it's a single link, wrap with an array for consistent handling. if ( isset( $set['href'] ) ) { $set = array( $set ); } foreach ( $set as $attributes ) { $this->add_link( $rel, $attributes['href'], $attributes ); } } } /** * Retrieves links for the response. * * @since 4.4.0 * * @return array List of links. */ public function get_links() { return $this->links; } /** * Sets a single link header. * * @internal The $rel parameter is first, as this looks nicer when sending multiple. * * @since 4.4.0 * * @link https://tools.ietf.org/html/rfc5988 * @link https://www.iana.org/assignments/link-relations/link-relations.xml * * @param string $rel Link relation. Either an IANA registered type, or an absolute URL. * @param string $link Target IRI for the link. * @param array $other Optional. Other parameters to send, as an assocative array. * Default empty array. */ public function link_header( $rel, $link, $other = array() ) { $header = '<' . $link . '>; rel="' . $rel . '"'; foreach ( $other as $key => $value ) { if ( 'title' === $key ) { $value = '"' . $value . '"'; } $header .= '; ' . $key . '=' . $value; } $this->header( 'Link', $header, false ); } /** * Retrieves the route that was used. * * @since 4.4.0 * * @return string The matched route. */ public function get_matched_route() { return $this->matched_route; } /** * Sets the route (regex for path) that caused the response. * * @since 4.4.0 * * @param string $route Route name. */ public function set_matched_route( $route ) { $this->matched_route = $route; } /** * Retrieves the handler that was used to generate the response. * * @since 4.4.0 * * @return null|array The handler that was used to create the response. */ public function get_matched_handler() { return $this->matched_handler; } /** * Sets the handler that was responsible for generating the response. * * @since 4.4.0 * * @param array $handler The matched handler. */ public function set_matched_handler( $handler ) { $this->matched_handler = $handler; } /** * Checks if the response is an error, i.e. >= 400 response code. * * @since 4.4.0 * * @return bool Whether the response is an error. */ public function is_error() { return $this->get_status() >= 400; } /** * Retrieves a WP_Error object from the response. * * @since 4.4.0 * * @return WP_Error|null WP_Error or null on not an errored response. */ public function as_error() { if ( ! $this->is_error() ) { return null; } $error = new WP_Error; if ( is_array( $this->get_data() ) ) { $data = $this->get_data(); $error->add( $data['code'], $data['message'], $data['data'] ); if ( ! empty( $data['additional_errors'] ) ) { foreach ( $data['additional_errors'] as $err ) { $error->add( $err['code'], $err['message'], $err['data'] ); } } } else { $error->add( $this->get_status(), '', array( 'status' => $this->get_status() ) ); } return $error; } /** * Retrieves the CURIEs (compact URIs) used for relations. * * @since 4.5.0 * * @return array Compact URIs. */ public function get_curies() { $curies = array( array( 'name' => 'wp', 'href' => 'https://api.w.org/{rel}', 'templated' => true, ), ); /** * Filters extra CURIEs available on API responses. * * CURIEs allow a shortened version of URI relations. This allows a more * usable form for custom relations than using the full URI. These work * similarly to how XML namespaces work. * * Registered CURIES need to specify a name and URI template. This will * automatically transform URI relations into their shortened version. * The shortened relation follows the format `{name}:{rel}`. `{rel}` in * the URI template will be replaced with the `{rel}` part of the * shortened relation. * * For example, a CURIE with name `example` and URI template * `http://w.org/{rel}` would transform a `http://w.org/term` relation * into `example:term`. * * Well-behaved clients should expand and normalise these back to their * full URI relation, however some naive clients may not resolve these * correctly, so adding new CURIEs may break backward compatibility. * * @since 4.5.0 * * @param array $additional Additional CURIEs to register with the API. */ $additional = apply_filters( 'rest_response_link_curies', array() ); return array_merge( $curies, $additional ); } } Synstræning | Ring og få en tid til synsundersøgelse | GenSyn Optik

Synstræning

Synstræning hos gensyn optik

Synsundersøgelse

Vi leverer ydelser til personer med svagsyn, hvor målet er at få det bedste ud af det syn du har.

Vores ydelse begynder med en professionel synsundersøgelse, der afdækker dine udfordringer og de mest optimale løsninger for dig.

Det er vigtigt at du på forhånd har fået stillet en diagnose om synet, så vi kan komme i gang med at hjælpe dig. Diagnosen stiller din egen øjenlæge.

Vi samarbejder gerne med din øjenlæge eller dit genoptræningssted.

 

 

 

Unikke muligheder

Specialoptik

Det er vigtigt, at du kommer i gang med de rigtige specialbrilleglas, så du stadig kan fungere i hverdagen, selvom dit syn har ændret sig.

Hjælp til kommunalt tilskud

GenSyn Optik hjælper og vejleder alle i tilskud til specialbriller, belysning eller andre hjælpemidler, som du kan få del i via det offentlige.

Optiske løsninger

Screening

Undervisning